TOPlist

update: 09.02.2023 16:52

Sekcionálne brány

Sekcionálne garážové brány sú u našich zákazníkov najžiadanejšie. Krídlo brány tvorí kombinácia 500 a 610 mm vysokých termopanelov, ktorých plášť pozostáva z galvanicky pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,5 mm z každej strany. Jadro panelu vypĺňa polyuretánová pena s hrúbkou 39 mm, ktorá spĺňa maximálne požiadavky na úsporu energie a racionálne využitie tepla (U = 0,6 Wm-2K-1). Tepelnú a zvukovú izoláciu zabezpečuje gumové tesnenie po celom obvode brány. Spodné gumové tesnenie nahrádza prah a vyrovnáva drobné nerovnosti povrchu podlahy.