TOPlist

update: 09.02.2023 16:52

Rolovacie brány

Rolovacie garážové brány sú použiteľné do nových alebo už existujúcich objektov. Z pohľadu veľkosti je ich možné použiť v podmienkach malých privátnych garáží ako aj vo vyhotovení s veľkou plochou pre priemyselné účely.


LAMELY S PRESVETĽUJÚCIMI AKRYLÁTOVÝMI OKIENKAMI Podľa Vašich požiadaviek môže byť ktorákoľvek lamela garážovej brány osadená akrylátovými okienkami.


LAMELY S PREVETRÁVAJÚCIMI MRIEŽKAMI V prípade nároku na vetranie garáže ponúkame lamely osadené prevetrávajúcimi mriežkami.


INFRAZÁVORA Infračervená závora zabráni poškodeniu brány v prípade, že sa v dráhe brány vyskytne prekážka. Systém fotobuniek zaznamená prekážku a zastaví pohyb brány.


BEZPEČNOSTNÁ KONTAKTNÁ LIŠTA Optoelektronická koncová lišta okamžite zareaguje na dotyk brány s prekážkou. Pohyb brány sa zastaví a samotný náraz je veľmi jemný.


BEZPEČNOSTNÉ ZÁVESY Slúžia ako ochrana proti odtrhnutiu hornej lamely od hriadeľa. Rolovacie grážové brány je možné ovládať manuálne, ale použitie elektrického pohonu a diaľkového ovládania Vám jednoznačne doporučujeme. Pri použití elektrického pohonu je možné bránu ovládať diaľkovým ovládačom alebo trojtlačítkom.