TOPlist

update: 09.02.2023 16:52

Priemyselné brány

Sekčné priemyselné brány vyrobené z 500 a 610 mm vysokých termopanelov, ktorých plášť je z galvanicky pozinkovaného plechu hrúbky 0,5 mm z každej strany. Jadro panela je vyplnené polyuretánovou penou hrúbky 39 mm, ktorá spĺňa požiadavky na úsporu energie a racionálne využitie tepla. Tepelnú a zvukovú izoláciu zabezpečuje tesnenie po celom obvode brány. Spodné gumové tesnenie nahrádza prah a vyrovnáva drobné nerovnosti povrchu podlahy. Jednotlivé panely sú spojené pomocou pántov a celý systém sa pohybuje po vodiacich koľajniciach pomocou koliesok s hriadeľov uložených v ložisku. Pohon brán zabezpečujú bočné priemyselné pohony, doplnené o bezpečné prvky v zmysle vyhlášky EÚ o bezpečnosti uvedených zariadení. Bránu je možné doplniť personálnymi dverami alebo preskleními sekciami, ktoré zaisťujú presvetlenie výrobných priestorov. Samozrejmosťou je doplnenie brán priemyselnými pohonmi s viacerými možnosťami ovládania, vrátane diaľkového ovládania, ťahových spínačov a pod. Priemyselné brány svojou konštrukciou a dizajnom európskeho štandardu vyhovujú aj najnáročnejším požiadavkám zákazníka.


BECKER - bočný nástrčný pohon

Pohony:

· BECKER A 50/25 LK
· BECKER A 70/25 LK
· BECKER A 75/27 AK
· BECKER A 80/29 LK
· BECKER A 90/20 LK
· BECKER A 130/29 LK
· BECKER A 140/20 LK

Kvalitný produkt s mnohými výkonovými charakteristikami a prednosťami

Pohon je 3-fázový s ľahkým odblokovaním pri výpadku elektriny (LK odpojovacia reťaz) a ľahkým nastavením koncových polôh. Ovládanie

Základnou riadiacou jednotkou S 10 možno rozšíriť o ďaľšie vedľajšie tlačítko - otváranie len pri priamom pohlade na bránu.


SUMO 2000
Elektromechanický pohon s krútiacim momentom 120 Nm pre sekčné priemyselné brány s maximálnou plochou 35m2 Pohon je vybavený 24 V motorom, umožňujúcim zálohovanie batériami pre prípad výpadku prúdu. Nastavenie koncových polôh bez mechanických spínačov priamo z riadiacej jednotky. Štandardný stupeň krytia IP 44. Ovládanie
Riadiacou elektronikou A924, ktorá ovláda pohon systémom s magnetickým senzorom, ktorý sníma otáčky hriadeľa (enkóder). Vďaka tomu je možné realizovať rôzné funkcie polohovanie a nastavenie. Ďalej je možné diaľkové ovládanie alebo pri výmene krytu (PUL) riadiacej elektroniky trojtlačítkami.